Deklaracja członkowska

Rekomendacja

Choć statutowa formuła przyjmowania członków nie zobowiązuje do przedstawienia rekomendacji przez członka Rady Naukowej PSSI, jest to jednak mile widziane.

Deklaracja dla członków zwyczajnych

Aby wstąpić do Stowarzyszenia wystarczy złożyć podpisaną deklarację członkowską. Deklarację można otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia lub wydrukować z niniejszej strony internetowej:

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, pracujące naukowo lub zawodowo w dziedzinie informatyki, w tym zwłaszcza sztucznej inteligencji lub też interesujące się sztuczną inteligencją. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

Deklaracja dla członków wspierających

Członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje oraz firmy. Członkowie wspierający są zobowiązani opłacać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. Członkowie wspierający mają prawo brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, nie posiadają jednak czynnego ani biernego prawa wyborczego, a w Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem doradczym.

W sprawie członkostwa wspierającego prosimy o kontakt z Zarządem PSSI.

 
pl/declaration.txt · ostatnio zmienione: 2018/04/30 14:38 przez kkutt     Do góry
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó