Członkostwo

Stowarzyszenie PSSI powstało 27 listopada 2009 r. i zostało zarejestrowane 22 marca 2010 r. Celem Stowarzyszenia PSSI jest promowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie popularyzacji, rozwoju i stosowania teorii, metod i narzędzi sztucznej inteligencji oraz innych dziedzin nauk informatycznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć.

Jak wstąpić do Stowarzyszenia

Aby dołączyć do stowarzyszenia, przejdź na stronę Deklaracja członkowska.

Co daje członkostwo?

Członkowie PSSI mogą korzystać z wszelkich materiałów i form pomocy przeznaczonych dla członków Stowarzyszenia, a także mogą być wybierani do organów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (EurAI), dzięki czemu członkowie PSSI mogą korzystać z wielu przywilejów EurAI, tj.:

 • zniżki w opłatach konferencyjnych ECAI, PAIS,
 • zniżki w opłacie za szkołę letnią ACAI,
 • darmowy dostęp do czasopisma AI Communications Journal,
 • 27% upust na subskrypcję IEEE Intelligent Systems Magazine,
 • możliwość uzyskania EurAI travel awards i EurAI dissertation awards,
 • zniżki na niektóre materiały konferencyjne i książki wydawnictwa IOS,
 • możliwość udziału w dyskusjach i wydarzeniach organizowanych przez EurAI,
 • dostęp do listy mailingowej EurAI.

Do czego zobowiązuje członkostwo?

Członkowie Stowarzyszenia powinni brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, uczestniczyć w Walnych Zebraniach i brać udział w głosowaniach. Członkowie są także zobowiązani terminowo opłacać składki członkowskie.

Wysokość składek jest następująca:

 • składka normalna: 90 zł/rok,
 • składka ulgowa: 40 zł/rok,
 • wpisowe: 30 zł.

Składka ulgowa obejmuje uczniów, studentów, emerytów i rencistów.
Wpisowe jest jednorazową opłatą, obejmującą tylko nowych członków zapisujących się do PSSI.

Ponadto Zarząd PSSI podjął uchwałę, która umożliwia członkom wstępującym do Stowarzyszenia po 1 września danego roku do zapłaty połowy składki rocznej za dany rok, pod warunkiem jednoczesnego uiszczenia składki za kolejny rok.

Aktualny numer konta Stowarzyszenia: 70 2030 0045 1110 0000 0329 0540
Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
w tytule proszę wpisać:
składka członkowska za rok …” oraz imię i nazwisko członka PSSI za którego opłacana jest składka.

Pełna procedura przyjmowania nowych członków

 1. Wypełnienie i podpisanie własnoręcznie deklaracji członkowskiej.
 2. Przesłanie deklaracji tradycyjną pocztą na adres Stowarzyszenia. Aby przyspieszyć procedurę można dodatkowo przesłać skan podpisanej deklaracji mailowo.
 3. Po otrzymaniu deklaracji o jej nadejściu informowany jest Zarząd, który podejmuje decyzję o przyjęciu członka.
 4. Członek zapisywany jest na listę członków do formalnego potwierdzenia na zebraniu Zarządu.
 5. Członek informowany jest mailem o przyjęciu po przesłaniu deklaracji.
 6. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu następuje formalne potwierdzenie członkostwa.
 7. Członek informowany jest mailem po posiedzeniu Zarządu o formalnym potwierdzeniu członkostwa.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie PSSI rozpoczęło swoją działalność wiosną 2010 roku. Planowane działania obejmują organizację konferencji, kongresów naukowych, szkoleń, seminariów i inne formy upowszechniania nauki. Stowarzyszenie planuje inicjować i opiniować projekty badawcze, przyznawać i opiniować nagrody naukowe, a także prowadzić działalność badawczą i naukową, działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową.

 
pl/association.txt · ostatnio zmienione: 2018/02/25 09:25 przez kkutt     Do góry
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó