Członkostwo

Stowarzyszenie PSSI powstało 27 listopada 2009 r. i zostało zarejestrowane 22 marca 2010 r. Celem Stowarzyszenia PSSI jest promowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie popularyzacji, rozwoju i stosowania teorii, metod i narzędzi sztucznej inteligencji oraz innych dziedzin nauk informatycznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć.

Jak wstąpić do Stowarzyszenia

Aby dołączyć do stowarzyszenia, przejdź na stronę Deklaracja członkowska.

Co daje członkostwo?

Członkowie PSSI mogą korzystać z wszelkich materiałów i form pomocy przeznaczonych dla członków Stowarzyszenia, a także mogą być wybierani do organów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (EurAI), dzięki czemu członkowie PSSI mogą korzystać z wielu przywilejów EurAI, tj.:

 • zniżki w opłatach konferencyjnych ECAI, PAIS,
 • zniżki w opłacie za szkołę letnią ACAI,
 • darmowy dostęp do czasopisma AI Communications Journal,
 • 27% upust na subskrypcję IEEE Intelligent Systems Magazine,
 • możliwość uzyskania EurAI travel awards i EurAI dissertation awards,
 • zniżki na niektóre materiały konferencyjne i książki wydawnictwa IOS,
 • możliwość udziału w dyskusjach i wydarzeniach organizowanych przez EurAI,
 • dostęp do listy mailingowej EurAI.

Do czego zobowiązuje członkostwo?

Członkowie Stowarzyszenia powinni brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, uczestniczyć w Walnych Zebraniach i brać udział w głosowaniach. Członkowie są także zobowiązani terminowo opłacać składki członkowskie.

Wysokość składek:

 • składka normalna: 90 zł/rok,
 • składka ulgowa: 40 zł/rok,
 • wpisowe: 30 zł.

Składka ulgowa obejmuje uczniów, studentów, emerytów i rencistów.
Wpisowe jest jednorazową opłatą, obejmującą tylko nowych członków zapisujących się do PSSI.

Ponadto Zarząd PSSI podjął uchwałę, która umożliwia członkom wstępującym do Stowarzyszenia po 1 września danego roku do zapłaty połowy składki rocznej za dany rok, pod warunkiem jednoczesnego uiszczenia składki za kolejny rok.

Numer konta, na który można wpłacać składki można znaleźć na podstronie dostępnej po zalogowaniu: Składki.
Ponadto numer konta jest podawany w biuletynie rozsyłanym co kwartał do członków Stowarzyszenia, jak również w mailu powitalnym po przystąpieniu do Stowarzyszenia.

Pełna procedura przyjmowania nowych członków

 1. Wypełnienie i podpisanie własnoręcznie deklaracji członkowskiej.
 2. Przesłanie deklaracji tradycyjną pocztą na adres Stowarzyszenia. Aby przyspieszyć procedurę można dodatkowo przesłać skan podpisanej deklaracji mailowo.
 3. Po otrzymaniu deklaracji o jej nadejściu informowany jest Zarząd, który podejmuje decyzję o przyjęciu członka.
 4. Członek zapisywany jest na listę członków do formalnego potwierdzenia na zebraniu Zarządu.
 5. Członek informowany jest mailem o przyjęciu po przesłaniu deklaracji.
 6. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu następuje formalne potwierdzenie członkostwa.
 7. Członek informowany jest mailem po posiedzeniu Zarządu o formalnym potwierdzeniu członkostwa.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie PSSI rozpoczęło swoją działalność wiosną 2010 roku. Planowane działania obejmują organizację konferencji, kongresów naukowych, szkoleń, seminariów i inne formy upowszechniania nauki. Stowarzyszenie planuje inicjować i opiniować projekty badawcze, przyznawać i opiniować nagrody naukowe, a także prowadzić działalność badawczą i naukową, działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową.

 
pl/association.txt · ostatnio zmienione: 2018/01/23 13:16 przez kkutt     Do góry
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó