Sprawozdanie z otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Akademii Górniczo-Hutniczej

Dnia 16. listopada 2012 roku w sali 429 budynku C2 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z inicjatywy grona krakowskich członków PSSI odbyło się otwarte seminarium członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. W seminarium wzięło udział ponad 30 osób, w tym członkowie PSSI z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Seminarium rozpoczęło się od powitania uczestników przez Zarząd. Odtworzone zostało nagranie powitalne Prof. Ryszarda Tadeusiewicza.

Głównym punktem seminarium była prelekcja dra Marcina Dziubińskiego, prezentującego rezultaty swoich badań zawartych w pracy doktorskiej pt. „Complexity issues in multimodal logics for multiagent systems”, która została nagrodzona w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011.

Po prezentacji odtworzono nagranie przewodniczącego Komisji Konkursowej, Prof. Stanisława Matwina, który podkreślał wysoki poziom zgłoszonych prac oraz istotną rolę konkursu. Profesorowie Jerzy Stefanowski i Janusz Kacprzyk wygłosili krótką prezentację o zasadach konkursu, sposobie oceniania i wyłaniania zwycięskiej rozprawy, po czym nastąpiło wręczenie nagrody dla laureata konkursu PSSI.

Następnie miała miejsce prezentacja firmy Softhis Sp. z o.o., która jest Patronem PSSI.

Druga część seminarium poświęcona była prezentacji badań prowadzonych przez członków PSSI w zespołach naukowych w różnych ośrodkach w Polsce. Tę część otworzył prof. Jerzy Stefanowski prezentując badania prowadzone w Instytucie Informatyki na Politechnice Poznańskiej. Zespół prof. Marka Skomorowskiego zaprezentował spektrum badań prowadzonych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie prof. Mieczysław L. Owoc zaprezentował badania prowadzone w Katedrze Systemów Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na koniec swoje obszary badawcze zaprezentowały 2 zespoły z Akademii Górniczo-Hutniczej: prof. Grzegorz Dobrowolski zaprezentował wybrane obszary badań oraz projekty pracowników Katedra Informatyki, natomiast Weronika T. Adrian zaprezentowała badania prowadzone przez Zespół Badawczy GEIST z Katedry Informatyki Stosowanej.

Referaty

Otwarcie seminarium przez Zarząd PSSI (Ryszard Tadeusiewicz, Grzegorz J. Nalepa, Antoni Ligęza)
Complexity issues in multimodal logics for multiagent systems
Prezentacja nagrodzonej pracy dra Marcina Dziubińskiego
Promotor: dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz, Uniwersystet Warszawski
Wręczenie nagród przez Komisję Konkursową, w składzie:
Przewodniczący: Prof. Stanisław Matwin, IPI PAN i University of Ottawa, Kanada
Członkowie:
• Prof. Janusz Kacprzyk, IBS PAN
• Prof. Antoni Ligęza, AGH
• Prof. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
• Prof. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska
Softhis - web driven company  Softhis. Partnerstwo nauki i branży IT nie tylko dla wielkich graczy
Marcin Nowak, Prezentacja Patrona PSSI – firmy Softhis Sp. z o.o.
Firma Softhis od 2011 roku jest Patronem (członkiem wspierającym) PSSI. Softhis specjalizuje się w rozwiązaniach informatycznych dla Internetu. Działa ona na pograniczu rynku aplikacji internetowych, agencji interaktywnych oraz firm tworzących oprogramowanie dedykowane i integrujących systemy. W swoich implementacjach wykorzystuje ona najnowocześniejsze narzędzia i koncepcje z zakresu technologii inteligentnych, w tym Semantic Web.
Przerwa kawowa
Badania w zakresie sztucznej inteligencji na Politechnice Poznanskiejprezentacja.pdf
Jerzy Stefanowski (Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska)
Badania w zakresie sztucznej inteligencji na Politechnice Poznańskiej prowadzone są przez grupy badawcze związanie z dwoma wydziałami: Wydziałem Informatyki (w Instytucie Informatyki) oraz Wydziałem Elektrycznym (w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej). W przypadku Instytutu Informatyki można wyróżnić różne formalne i nieformalne zespoły, które pracują w takich obszarach, jak: semantic data mining, rule-based decision support, uczenie maszynowe i eksploracja danych, inteligencja obliczeniowa. W strukturze Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej wyróżniamy trzy grupy badawcze związane ze sztuczną inteligencją, w których prowadzone są badania nad 1) sterowanym semantyką projektowaniem i użytkowaniem systemów informatycznych, 2) semantyczną integracją danych w środowisku rozproszonym o architekturze P2P oraz modelami integrowania danych niepewnych w medycznych systemach ekspertowych, 3) teorio-informacyjnym wnioskowaniem abdukcyjnym.
Badania z zakresu sztucznej inteligencji prowadzone w Instytucie Informatyki UJprezentacja.pdf
Stanisław Brodowski, Ewa Matczyńska, Włodzimierz Moczurad, Igor Podolak,
Marek Skomorowski, Jacek Śmietański, Bartosz Zieliński, Marcin Żelawski
(Instytut Informatyki UJ)
Referat dotyczył badań z zakresu sztucznej inteligencji prowadzonych obecnie w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności w Katedrze Informatyki Stosowanej tego Instytutu. Badania te obejmują następujące zagadnienia: Hierarchiczna, hybrydowa predykcja zmiennej rzeczywistej (Stanisław Brodowski); Analiza ekspresji genów za pomocą map Kohonena i Monte Carlo Planning w problemie sequence assembly (Ewa Matczyńska); Kody na figurach zaczepionych (Włodzimierz Moczurad); Syntaktyczne rozpoznawanie (klasyfikacja) obrazów (scen) zniekształconych (Marek Skomorowski); Poszukiwanie patologicznych białek we krwi i diagnoza wczesnego raka prostaty (Jacek Śmietański); Wykrywanie wybranych objawów chorób reumatycznych na podstawie zdjęć rentgenowskich rąk (Bartosz Zieliński); Zastosowania teorii homologii w rozpoznawaniu i przetwarzaniu obrazów (Marcin Żelawski).
Sztuczne inteligencja w dydaktyce i badaniach na UE Wrocławprezentacja.pdf
Mieczysław L. Owoc (Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Prezentacja aktywności pracowników i studentów zajmujących się sztuczną inteligencją (AI) (ujęta jako: Sztuczna inteligencja w dydaktyce i badaniach na UE Wrocław) obejmowała 1) krótką charakterystykę podmiotów działających w obszarze AI. Dodatkowo przedstawiono także instytucje współpracujące z uczelnią w ramach zawartych umów i projektów, 2) syntetyczną prezentację dydaktyki zorientowanej na rozwiązywanie problemów i popularyzację narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję w zarządzaniu i finansach, 3) specyfikację badań indywidualnych oraz zespołowych prowadzonych w ramach uczelni. W części końcowej zasygnalizowano aktualnie prowadzone w ramach Instytutu Informatyki Ekonomicznej projekty: LOGICAL oraz InKOM.
Wybrane obszary badań oraz projekty pracowników Grupy Inteligentnych Systemow Informacyjnychprezentacja.ppt
Edward Nawarecki, Krzysztof Cetnarowicz, Grzegorz Dobrowolski,
Bartłomiej Śnieżyński, Aleksander Byrski (Katedra Informatyki AGH)
Badania prowadzone przez Zespół Badawczy GEISTprezentacja.pdf
Antoni Ligęza, Grzegorz J. Nalepa, Krzysztof Kaczor, Weronika T. Adrian,
Krzysztof Kluza, Szymon Bobek (Katedra Informatyki Stosowanej AGH)
W prezentacji przedstawiono główne obszary działań zespołu badawczego GEIST z Katedry Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Zespół kierowany jest przez dr. hab. inż. Grzegorza J. Nalepę i działa pod opieką naukową prof. dr. hab. inż. Antoniego Ligęzy. Główne obszary badawcze przywołane w prezentacji to technologie business intelligence (w szczególności reprezentacja formalna i wizualne metody projektowania regułowych baz wiedzy, projektowanie i weryfikacja procesów biznesowych, użycie ontologii, reguł i procesów do zarządzania wiedzą) oraz ambient intelligence (inteligentne interfejsy użytkownika, kontekstowe aplikacje mobilne). Działania zespołu w 2012 roku to m.in. organizacja warsztatu KESE na konferencji ECAI 2012, poprowadzenie tutorialu na konferencji PSSI (FedCSIS 2012) oraz pozyskanie projektów finansowanych przez NCN i NCBiR. Ponadto zespół przygotowuje nową specjalność dla studentów Informatyki Stosowanej na WEAIiIB AGH o nazwie Systemy Inteligentne, w ramach której prowadzona będzie dydaktyka z szeroko pojętych technologii sztucznej inteligencji.
Podsumowanie i oficjalne zamknięcie seminarium

Galeria zdjęć

Informacje organizacyjne

Więcej informacji znajduje się na podstronie organizacyjnej.

 
pl/activities/seminaria/krakow20121116.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/01 22:38 przez krzysiek     Do góry
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó